Memurlar Dikkat! Gelirinizde Değişiklik Yapıldı

Memurlar Dikkat! Gelirinizde Değişiklik Yapıldı

Devlet memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarına ve bu yardımın uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.