İllere göre genç nüfus oranı

Hakkari
Genç nüfus: 68183
İl nüfusuna oranı: 25,45