İşçiyi aldatan tazminat öder

Bu arada ilerdeki davalarda ispatlamak için gerçek maaşla ilgili belgeleri saklayın.