Kadir Gecesi neler yapılır ibadetleri ve okunacak en değerli Kadir Gecesi d

Kadir Gecesi Türkçe duaBİSMİLLAHİ'R-RAHMANİ'R-RAHîMEy talihsizlerin sığınağı, Ey âcizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!