10 ayda 682 bin 331 baş hayvan ithalatı yapıldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorusunu yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yılın ilk 10 ayında 682 bin 331 baş hayvan ithalatı yapıldığını açıkladı. Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanlarının “2023’te hayvan ithalatını sonlandıracağız” şeklindeki açıklamalarını hatırlattı.

10 ayda 682 bin 331 baş hayvan ithalatı yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, canlı hayvan varlığının sürekli azaldığı ülkemizde, et ve süt ile et ve süt ürünlerindeki raf fiyatlarına da yansıyan bu olumsuz tablonun getirdiği sonuçlarının nedeni olarak hayvan varlığındaki azalmayı gösterdi.

Gürer, yaptığı açıklamada, geçmiş dönemdeki Tarım ve Orman Bakanlarının 2023 yılında hayvan ithalatını sonlandıracaklarını belirttikleri konuşmaları hatırlattı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat verdiği rakamların kaygı verici olduğuna dikkat çekti. Bu yıl yeniden hayvan ithalatında önemli artış yaşandığını ifade etti.

HAYVAN VARLIĞI SÜREKLİ AZALIYOR

Gürer, yem fiyatlar artması ve ahır giderleri yükselmesi ile küçük aile tipi işletmelerin hayvanlarını sattığını, iktidarı uyarmalarına rağmen gereken önlemlerin alınmadığını ve sonunda yine ithalatla çözüm arandığına dikkat çekti. Hayvan varlığı azalırken dişi inekler, gebe inekler ve düvelerin kesime gönderildiğini hatırlatan Ömer Fethi Gürer, “TÜİK verilerine göre 2023 yılında 17 milyon 876 bin olan büyükbaş hayvan varlığı bugün 16 bin 667 bine kadar geriledi. Aynı şekilde 58 milyon olan küçükbaş hayvan varlığı 53 milyona kadar düştü” dedi.

Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı bütçe gerekçesinde et üretiminin 2023 yılında planlanan 1 milyon 954 bin ton iken 1 milyon 827 bin ton olduğunu aktaran Gürer, “2024 yılı hedefi 1 milyon 727 bin, 2025 yılı tahmini hedefi 1 milyon 764 bin ve 2026 yılı tahmini 1 milyon 788 bin olarak açıklandı. Bu veriler ışığında et üretiminin giderek düştüğü görülüyor” diye konuştu.

İTHALATI BİTİRECEĞİZ DEMİŞLERDİ…

CHP'li Gürer, Bütçe görüşmelerinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a, Bu yılın ilk on ayında ne kadar canlı hayvan, ne kadar et ithal edildiğinin açıklanmasını istedi.

Gürer, “Ne kadar döviz yurt dışına gitti? Bunu ithal edenler kimler? Bunların kamuoyu tarafından bilinmesinde yarar var. Gümrük vergisi sıfırlanarak 2022 ve 2023 yılında ne kadar gümrük vergisinden vazgeçilmiştir? İthal edilen gıda ürün çeşit sayısının bu yıl ülkelere göre dağılımı ne kadardır? İthal üründe amaç fiyat dengelemek olduğu hâlde yerli üründen daha pahalı olarak raflarda yer alması neden önlenmemektedir? sorularını yöneltti.

10 AYINDA 682 BİN 331 BAŞ HAYVAN İTHALATI YAPILDI

Bakan Bolat, kendisine yöneltilen soruyu yazılı olarak şu şekilde yanıtladı:

”Canlı hayvan ithalatımız 2023 yılının ilk on aylık döneminde 682 bin 331 baş (864 milyon dolar) olarak, et ithalatımız ise aynı dönemde 26 bin 954 ton (181 milyon dolar) seviyesinde gerçekleşmiştir. Canlı hayvan ithalatında, damızlık olan büyükbaş ve küçükbaşlar için yüzde 0, büyükbaş hayvanların kesimlik olanlarında yüzde 26, küçükbaş hayvanlardan koyun-keçi için sırasıyla yüzde 40- yüzde135 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır.

*Et ithalatında ise, karkas et ithalatında büyükbaş için yüzde 40, küçükbaş için yüzde 100, kemiksiz et ithalatında ise yüzde 225 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır.

*Diğer taraftan, canlı hayvan ve et ithalatı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2023/5) uyarınca insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden kontrole tabidir.”

‘TÜRKİYE'NİN HAYVAN İTHAL ETMESİ DÜŞÜNDÜRÜCÜ’

Kendi kendine yeter boyutta hayvan yetiştirebilecek özelliklere sahip olmasına rağmen, Türkiye'nin yurtdışından canlı hayvan ve et ithalatı yapmasının düşündürücü olduğuna da değinen Gürer, “Dişi inekler kesime giderken siyasi iktidar seyretti. Göreceli olarak o gün için et fiyatları belki düşük gibi göründü ama ondan sonra hayvan varlığı azaldı. Bugün ithal edilen hayvan 2 yıl içerisinde yeni doğum yapacağı için en az 2 yıl süreyle Türkiye'de hayvan varlığı açığı devam edecek ve sonrasında da ithalat ile çözüm aransan da fakir fukara garip guraba et ve sütten mamül ürünlere dahi erişemez noktaya durum gelecek.” şeklinde konuştu.