Eğitim harcamalarında büyük artış: 587 milyar lirayı geçti

Türkiye'de eğitim harcamaları, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 69,3 artarak 587 milyar 438 milyon lira oldu.

Eğitim harcamalarında büyük artış: 587 milyar lirayı geçti

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı eğitim harcamalarına dair istatistikleri paylaştı. Buna göre, geçen yıl eğitim harcamaları 2021'e kıyasla yüzde 69,3 artarak 587 milyar 438 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde, harcamalardaki en büyük artışlar yüzde 113,8 ile okul öncesi eğitim ve yüzde 74,1 ile yükseköğretim düzeylerinde kaydedildi.

Türkiye'de eğitim harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYİH) oranı 2021'de yüzde 4,8 iken, 2022'de yüzde 3,9'a düştü. Devlet eğitim harcamalarının GSYİH içindeki payı ise 2021'de yüzde 3,5 iken, geçen yıl yüzde 3,1'e geriledi.

ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN HARCAMA YÜZDE 60,9 ARTTI

Geçen yılın eğitim harcamalarının yüzde 79,1'i devlet tarafından finanse edildi. Hane halklarının eğitim harcamalarındaki pay ise yüzde 10 olarak belirlendi. Devlet eğitim kurumları tarafından yapılan harcamaların yüzde 35,1'i yükseköğretime, yüzde 21,7'si ortaöğretime yönlendirildi. Özel eğitim kurumları tarafından gerçekleştirilen harcamaların yüzde 44,6'sı yükseköğretime, yüzde 31'i ise ortaöğretime ayrıldı.

Öğrenci başına düşen eğitim harcaması, bir önceki yıla göre yüzde 60,9 artarak 25 bin 143 liraya çıktı. Bu artışın en fazla olduğu eğitim seviyesi yüzde 74,4 ile okul öncesi, onu yüzde 67,7 ile yükseköğretim izledi. Geçen yıl öğrenci başına en yüksek harcama ise 50 bin 236 lira ile yükseköğretim düzeyinde gerçekleşti.